โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ ใช้ระบบ “ไดรฟ ทรู” ตรวจเชื้อโควิด-19 (Drive Thru Test)

ขับรถมารับการตรวจโดยไม่ต้องลงจากรถ


วิธีการชำระค่าบริการ