ห้องพักผู้ป่วยใน

 หน้าแรก
/ ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
ห้องพักผู้ป่วยใน Suite VIP - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
ห้องพิเศษเดี่ยว Deluxe Room - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
ห้องพักผู้ป่วยใน ห้องพิเศษเดี่ยวเด็ก - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
ห้องพักผู้ป่วยใน ห้องพิเศษคู่ - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
ห้องพักผู้ป่วยวิกฤติ ICU - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
ห้องเด็กแรกเกิด - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
ห้องคลอดและห้องรอคลอด - ห้องพักผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

151 ม.4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์ : 037-239-665 แฟกซ์ : 037-239-669