โรคต้อกระจก เป็นภาวะที่แก้วตาภายในลูกตาเสื่อม มีความขุ่นมัวจนกระทบต่อการมองเห็น เมื่อจอประสาทตารับภาพได้ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดอาการสายตาฝ้าฟางหรือสายตามัว โรคต้อกระจกนี้ไม่ได้ทำให้มีอาการเจ็บหรือระคายเคืองใด ๆ ที่ตา โดยอาจเกิดกับตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างได้ ส่วนใหญ่แล้วต้อกระจกจะเกิดภาวะเสื่อมตามวัยหรือจากวัยชราประมาณ 80% ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป แต่อาจจะเป็นมากหรือน้อยแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสามารถรักษาโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นเป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด สามารถลด อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้ เป็นการตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ กดเต้านมให้แบนราบมากที่สุดและถ่ายภาพเต้านมข้างละ 2 ท่า อาจมีการทำอัลตราซาวด์เพิ่ม เพื่อช่วยในการวินิจฉัยหรือยืนยันว่าสิ่งที่พบผิดปกติในแมมโมแกรม ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

151 หมู่ 4 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
โทรศัพท์ : 037-239665

Facebook : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์