“ตับ”  เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญ ใช้ในการย่อยอาหารประเภทไขมัน ขจัดสารพิษ และทำลายเชื้อโรค ซึ่งพฤติกรรมการกิน และใช้ชีวิตในปัจจุบันอาจทำลายตับโดยไม่รู้ตัว โดยโรคตับเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตติด 1 ใน 10 ของประเทศไทย เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โรคตับคั่งไขมัน หรือ ไขมันเกาะตับ (Fatty liver) โรคตับแข็ง หรือโรคมะเร็งตับ ดังนั้นควรตรวจสุขภาพตับเป็นประจำเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรค

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

151 หมู่ 4 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
โทรศัพท์ : 037-239665

Facebook : โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์