เมนู / คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง

คลินิกรักษาระบบทางเดินปัสสาวะ

     เปิดให้บริการวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะโดยตรง จากทีมแพทย์    นพ.พันธุ์พล  ลีฬหาวงศ์    ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งนวัตกรรม อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน โดยเบื้องต้นโรคนี้สามารถป้องกันและรักษาได้ง่าย แต่ถ้าปล่อยให้เกิดการลุลามของเชื้อโรค ก็อาจทำให้เรื้อรัง และเกิดสภาวะแทรกซ้อนได้ ควรตรวจสอบความผิดปกติของตนเอง และเร่งปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

     

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

151 ม.4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์ : 037-239-665 แฟกซ์ : 037-239-669