เมนู / คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง

คลินิกกุมารเวชกรรม

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางในเด็ก พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน

โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ให้การดูแลรักษาพยาบาลด้วยความห่วงใย อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยตามมาตรฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

151 ม.4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์ : 037-239-665 แฟกซ์ : 037-239-669